Author: acsr-admin

Zaproszenie do publikowania w AiCSR

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania prac oryginalnych z zakresu informatyki do opublikowania w czasopiśmie Advanses in Computer Science Research, będącego kontynuacją czasopisma Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka Uprzejmie przypominamy, że publikacje należy przygotowywać w języku angielskim a objętość prac powinna mieścić się w przedziale 12-15 stron w formacie AiCSR. Prosimy dokonywać zgłoszeń przy użyciu serwisu […]